Oxymetry

... obsah kyslíku ve vzduchu je důležitý parametr např. z hlediska bezpečnosti při pracích v různých šachtách a jímkách (s odpadní voudou apod.).
Podíl rozpuštěného kyslíku ve vodě je zase důležitý kvůli živým organismům žijícím ve vodě, jako jsou ryby a jiní živočiši.
Pro stanovení obsahu kyslíku ať už ve vzduchu a nebo ve vodě slouží OXYmetry.

 Naše nabídka
Najdete nás na Facebooku