Co je to DATALOGGER a k čemu jej použít

graf_blog

Datalogger je zařízení, které ukládá data z různých senzorů do paměti. Dataloggery se používají v různých oborech, jako je energetika, průmysl, zemědělství, stavebnictví a zdravotnictví.

Dataloggery mohou měřit různé veličiny, jako je teplota, vlhkost, tlak, rychlost větru, množství srážek, hladina hluku, osvětlení, kvalita ovzduší, pohyb atd. Dataloggery mohou měřit data s různým časovým rozlišením, od sekund po měsíce.

Data z dataloggerů se mohou zobrazit na displeji dataloggeru, přenést do počítače nebo uložit do cloudu. Data z dataloggerů se používají k monitorování různých procesů, k identifikaci problémů a k optimalizaci výkonu.

Dataloggery jsou cenným nástrojem pro shromažďování a analýzu dat. Data z dataloggerů lze použít k zlepšení bezpečnosti, k zajištění kvality a k optimalizaci nákladů.

Zde je několik příkladů toho, jak se dataloggery používají:

  • V energetice se dataloggery používají k monitorování spotřeby energie, k identifikaci úniků energie a k optimalizaci provozu energetických zařízení.
  • V průmyslu se dataloggery používají k monitorování teploty, vlhkosti, tlaku, rychlosti větru a dalších veličin, které jsou důležité pro výrobu a skladování produktů.
  • V zemědělství se dataloggery používají k monitorování teploty, vlhkosti, srážek a dalších veličin, které jsou důležité pro pěstování plodin a chovu zvířat.
  • Ve stavebnictví se dataloggery používají k monitorování teploty, vlhkosti a pohybu konstrukcí, aby se zajistilo, že konstrukce splňují požadavky na pevnost a trvanlivost.
  • Ve zdravotnictví se dataloggery používají k monitorování stavu pacientů, k identifikaci problémů a k optimalizaci léčby.

Vzhledem k rozmanitosti měření a záznamu různých veličin můžete nalézt DATALOGERY napříč naším sortimentem: